Derfor bør du hyre en landinspektør til dit nye byggeri

Når man skal have realiseret sine byggedrømme, er der mange ting, der skal falde i hak. Der findes nemlig en uendelig mængde love og regler inden for byggeområdet, og misser man bare én tilladelse eller lignende, kan det have stor betydning for resten af projektet.

 

Dette kan hurtigt blive en omkostningsfuld affære, og det medfører i de fleste tilfælde også en stor frustration, når processen bliver haltet eller helt går i stå. Det er blandt andet derfor, at det er en god idé og ikke mindst en god investering at have en professionel landinspektør med allerede fra projektets start.

Når dit byggeri kræver udstykning og arealoverførsel

Det er ikke altid, at ens byggedrømme kan gå i opfyldelse, uden at man tilkøber sig en større mængde jord, og i visse tilfælde vil det være nødvendigt med en arealoverførsel eller udstykning af jord.

 

Som udtryk henviser arealoverførsel helt lavpraktisk til, at man køber sig til et stykke af en anden mands jord og overfører det til ens egen ejendom.

 

Selve processen er dog ikke så simpel, som det lyder, da der ikke kun skal nye opmålinger og undersøgelser af eksisterende skel til – der skal også tages højde for en lang række bestemmelser og eventuelle tinglyste servitutter.

Sådan foregår processen

Når man inkluderer en landinspektør fra Land & Skel i projektet allerede fra start, sørger denne for, at processen forløber helt efter bogen. Det vil sige, at landinspektøren allerede fra start af tjekker op på, om der i forvejen eksisterer en udstykningsplan, og om der er særlige servitutter forbundet med ejendommen.

 

Herefter følger inspektøren en lang række trin for at sikre, at du kan nå i mål med dit planlagte projekt. Dette indebærer bl.a. en indhentelse af nødvendige tilladelser samt en grundig undersøgelse af lovgivningen i relation til den bestemte arealoverførsel.

 

For eksempel skal der i visse tilfælde tages højde for både Jordforureningsloven og Miljøloven, ligesom de gængse byggelovsregler altid skal overholdes uanset projektets natur.

 

Derudover udfører landinspektøren det nødvendige matrikulære arbejde i sagen. Det være sig både undersøgelser og opmålinger af skel, samt tilknytning af nye skel til de gamle.

 

Disse skal herefter indsendes til Geodatastyrelsen, som skal godkende sagen og sende oplysningerne videre til registrering hos Tinglysningsretten og den pågældende kommunes Ejendomsbeskatning.

Dette skal du være særligt opmærksom på

Processen som beskrevet ovenfor er imidlertid et relativt forsimplet udgangspunkt, da handelsprisen for det bestemte areal har også indflydelse på de krav, der skal opfyldes.

 

Det gælder blandt andet, at hvis handelsprisen er lavere end 50.000 kroner, så skal der udarbejdes korrekte overdragelsesdokumenter, samtidig med at man skal sikre sig, at de matrikulære forandringer registreres i tingbogen.

 

Er handelsprisen over 50.000 kroner, skal der yderligere udarbejdes et skøde.

 

Der er således mange faktorer og regler at tage højde for, hvorfor det kan spare dig både tid og penge på den lange bane at involvere en professionel landinspektør i processen fra start.