Arbejdspladsens sikkerhed – hvordan kan I forbedre den?

Hvordan kan I forbedre den?

En undersøgelse fra Arbejdstilsynet viser, at hver tiende arbejdsulykke sker, fordi der ikke er taget tilstrækkelige forholdsregler på arbejdspladsen. Det betyder, at der er behov for at forbedre sikkerheden på mange arbejdspladser med f.eks. New Balance sikkerhedssko.

 

Hvad er de største udfordringer?

Der er mange forskellige udfordringer, når det kommer til sikkerhed på arbejdspladsen. En af de største udfordringer er, at der ofte er mange forskellige aktiviteter og personer, der skal samarbejde på arbejdspladsen. Dette kan gøre det svært at have styr på sikkerheden.

 

Hvilke forholdsregler skal I tage?

Der er flere forholdsregler, som I kan tage for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der er god udluftning, at der er god belysning, og at der er god adgang til førstehjælp.

 

Hvordan kan I forebygge ulykker?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan forebygge ulykker på arbejdspladsen. I kan for eksempel sætte skilte op, der minder om sikkerhedsforanstaltninger, eller I kan afholde sikkerhedsøvelser.

 

Hvordan kan I håndtere farlige stoffer?

Der er mange farlige stoffer, som I kan finde på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at I tager foranstaltninger for at håndtere disse stoffer på en sikker måde. I kan for eksempel opbevare stofferne på et sikkert sted, eller I kan bruge beskyttelsesudstyr.

 

Hvordan kan I undgå brande?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan undgå brande på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der er god adgang til ildslukningsudstyr, at der ikke er farlige stoffer i nærheden, og at der er god udluftning.

 

Hvordan kan I forhindre kvælning?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan forhindre kvælning på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der ikke er farlige stoffer i nærheden, at der er god udluftning, og at der er god belysning.

 

Hvordan kan I forhindre støv og partikler?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan forhindre støv og partikler på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der er god udluftning, at der ikke er farlige stoffer i nærheden, og at der er god belysning.

 

Hvordan kan I forhindre elektriske stød?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan forhindre elektriske stød på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der ikke er farlige stoffer i nærheden, at der ikke er fugtige områder, og at der er god belysning.

 

Hvordan kan I forhindre skader?

Der er flere forskellige måder, hvorpå I kan forhindre skader på arbejdspladsen. I kan for eksempel sikre, at der ikke er farlige stoffer i nærheden, at der ikke er fugtige områder, og at der er god belysning.